Viden med værdi - dit faglige forspring

SMIL for helvede! Skjuler du også dine følelser på jobbet?
Foto: Colourbox
Ledelse & organisation Af
"Kan du fortælle åbent om situationer i arbejdet, som er vanskelige?" er et rigtig godt spørgsmål, når man ønsker at finde ud af, hvordan det står til med det psykiske arbejdsmiljø på en arbejdsplads. For det hænder, at både medarbejdere og ledere bærer masker, der slører både indtryk og udtryk af, hvordan det egentlig står til med det psykiske arbejdsmiljø på jobbet. Bag disse masker, kan der være tale om en helt anden virkelighed, der ofte er svær at åbne op for. Og det er især den virkelighed, som skader det psykosociale arbejdsmiljø på langt sigt, med et øget sygefravær og stressmeldte.

Alt det du kan og bør føle
Den amerikanske sociolog Arlie Hochschild, har længe påpeget, at enhver kultur udstyrer os med 'prototyper' på, hvordan vi skal føle i forskelige situationer. Det gælder også i arbejdslivet. Her arbejder vi ikke bare på vores faglighed men også på vores følelser. Vi forsøger aktivt at føle på "den rigtige" måde og forsøger at fremme de rette følelser hos andre. "Her er vi passionerede omkring vores arbejde", "alle er bare så glade for at være her," "vi yder altid 110 pct." er sætninger, man hører på nogle arbejdspladser. De siger en masse om, hvordan man som medarbejder skal eller bør føle – også selvom man måske føler det modsatte og mest bare har lyst til at kaste op, f.eks. under virksomhedens værdiseminar.

Følelsesregler på arbejdspladser er idealiserede og varierer socialt. Vi sammenligner vores egne følelsesoplevelser med en ofte idealiseret forventning om, hvordan noget skal være eller føles på arbejdspladsen - på samme måde som vi kan have forventninger til et bryllup, et parforhold, eller rollen som forælder. Følelsesregler gælder også for ledere og kan handle om at "have styr på det", "være på forkant", "kunne modstå høj belastning" eller "gå i front". Når virkeligheden ikke stemmer overens med følelsesreglerne på arbejdspladsen, bliver vi skuffede – og så må den enkelte enten arbejde på sine følelser eller virkeligheden. Det sidste er tit det sværeste, og derfor ender både medarbejdere og ledere indimellem med at bære "masker" der slører, hvordan de i virkeligheden går rundt og har det.

Smil for helvede
Med en voksende serviceindustri vokser mængden af og kravet om "emotion management" også. På nogle arbejdspladser er det et krav at du SKAL smile og SKAL være glad. Det kan være nemt, og det kan være svært. Især når kulturen på arbejdspladsen og de gældende "følelsesregler" ikke stemmer overens med min oplevelse af, hvordan arbejdspladsen reelt set er og f.eks. behandler mig som medarbejder. Holder den, hvad den lover, står den inde for dens værdier om respekt, samarbejde, tillid, mangfoldighed osv.? Hvis ikke så kan følelsesarbejdet blive rigtig hårdt. At bære for tunge masker, eller være vidende til at andre gør det, kan føre til høje følelsesmæssige krav i arbejdet , og det fører i sidste ende til stress. Det sker især, når det er svært at stå inde for den arbejdsplads, man er på – etisk og moralsk. Derfor kan det være en god ide at kigge sine følelsesregler efter på arbejdspladsen. Det kan handle om at se på, om den enkelte kan udtrykke sig uden at være bekymret for sanktioner? Fremmer eller hæmmer de gældende følelsesregler en kultur båret af tillid og psykologisk sikkerhed? I organisationer præget af en lav grad af tillid mellem ansatte og direktion er det ofte svært for den enkelte at ytre sig frit . Det er ikke sjældent at man kan være bange for at tabe ansigt, eller at miste sit job. Når medarbejdere oplever usikkerhed i arbejdet, manglende forventningsafstemning, uforudsigelighed i arbejdsopgaver og rolleuklarheder, så ser vi ofte at det nedbryder tillid i organisationer og besværliggør vigtige samtaler, om svære emner.

Tjek dine følelsesregler på arbejdspladsen
En måde at undersøge følelsesregler på arbejdspladsen, kan foregå ved at spørge nyankomne medarbejdere, leverandører eller kunder om deres opfattelse af kulturen på arbejdspladsen – hvad oplever de, at de sociale kodeks og spilleregler er, når det f.eks. kommer til fællesseancer, mødekultur, samarbejde lokalt og på tværs, ledelse, håndtering af problemer mv.? Hvad bør man udtrykke og signalere, og hvad oplever de er upassende? En anden mulighed er at gå organisationens værdier og missioner igennem, og spørge anonymt eller åbent til, hvad de ansatte mener er muligt og ikke muligt, når det kommer til at udtrykke værdierne i praksis. Hvordan signaleres samarbejde i organisationen? Og er der former for samarbejde, som ikke er legitime?

På jobbet indretter vi typisk vores kommunikation og følelsesregler alt efter, hvem vi taler med. Ofte deler vi mere viden med vores nærmeste kollegaer, fordi der ofte er visse emner, som er tabu eller svære at bringe på banen for f.eks. en ledelse. Mange oplever, at det kan være ok at dele erfaringer med ting, der er svære ved arbejdet – men når det handler om åbne dialoger med ledelsen, kan det være langt sværere, fordi ærlighed og kritiske stemmer ikke altid hilses velkommen på toppen.

Følelser i praksis
I arbejdsmiljøarbejdet ser vi ofte, at organisationer som har et højt sygefravær og problemer med trivslen, også rummer en diskrepans mellem de legitime følelsesregler på overfladen, og det medarbejderne i virkeligheden føler under den umiddelbare overflade. Medarbejderne navigerer naturligt og socialt kompetent i kulturen, men fortæller i interviews, at de oplever store problemer, som de ikke kan give udtryk for bl.a. fordi kulturen dikterer noget andet. De organisationer som omvendt klarer sig godt, er i stand til - gennem løbende dialog, åbenhed og plads til multiple perspektiver – at skabe en harmoni mellem følelsesregler og oplevelsen af rimelighed omkring dem. Her bliver "smil for helvede" ofte til "smil hvis du har lyst i dag."  

Deltag i debatten

Retningslinjer for debat

Mest læste nyheder