Viden med værdi - dit faglige forspring

Jeg elsker at implementere planer. Men det har jeg ikke altid gjort
Foto: Colourbox
Ledelse & organisation Af
Jeg har haft min del af planer, der har ligget og samlet støv i reolen.

Hvad jeg den gang ikke vidste var, at jeg ved at stille mig selv spørgsmålet: Hvad er årsagen til at min plan ligger i reolen? kunne finde svaret på, hvad der forhindrede mig i at implementere min plan.

Havde jeg gjort det, havde jeg sparet mig selv for en del søvnløse nætter, dage med dårlig samvittighed og altid have frygten for ikke at levere varen, liggende i baghovedet.

Følelser forhindrer strategiimplementering
Ingen udarbejder bevidst planer, med det mål at de skal "lande i reolen". Når det alligevel sker, må vi lede efter de ubevidste årsager, hvis vi vil forstå, hvad der forhindrer os i at implementere vores planer. Min erfaring er, at de ubevidste årsager mere handler om følelser end om fornuft.

Dette er også årsagen, til at ingen af de store anerkendte konsulenthuse endnu har knækket implementeringskoden. Og det vil de aldrig gøre, så længe de forsøger at løse et irrationelt problem med deres rationelt tænkende konsulenter, uden menneskelig indsigt.

Vi skal, som Rasmus Botoft siger: "Helt ind i sindet!". Helt ind til følelserne, for det er her, de grundlæggende årsager til den manglende implementering findes. Vi skal kende de følelser, der forhindrer planen i at blive implementeret, og disse følelser skal vi gøre noget fornuftigt ved.

Her følger, de erfaringer jeg har gjort mig
Læser du artiklen, vil du sikkert give mig ret i, at det er overraskende så lidt, der skal til for at komme i gang.

Måske en hjernevask vil hjælpe din implementering på vej? I artiklen får du også det mindset, der i dag hjælper mig med at implementere planer.

Sådan implementere du din plan
Min opskrift indeholder 5 ingredienser. Disse er:
 1. Find din personlige drivkraft, der motiverer dig til at implementere din plan
 2. Find jeres konkurrencefordel
 3. Handlingsplan med aftaler
 4. Opfølgning – lær at implementere din strategi
 5. Udvikl et nyt mindset

Her følger en kort beskrivelse af de 5 ingredienser.

1. Personlig drivkraft
Strategi handler ikke om din forretning, hvilken vækst I vil realisere og hvor mange penge I vil tjene. Den handler om dig. Med det mener jeg, at det er ikke penge og forretningsmæssige mål, der driver dig. Det er dit personlige udbytte af at nå disse mål, der er din drivkraft.

Hvad den enkelte drives af er helt individuelt. Nogen drives af stoltheden af at nå mål, andre drives af den ros og anerkendelse, de får, når de kommer i mål, andre igen af de karrieremuligheder det åbner at nå mål og skabe resultater.

Mit budskab til dig er, at hvis du finder din drivkraft, så skaber du en indre motivation til at få din plan implementeret. Uden denne motivation kommer din plan aldrig ud af reolen.

Hvad kan motivere dig til at få din plan ud af reolen?

2. Find jeres konkurrencefordel
"If you don't have competitive edge, don't compete". På dansk: hvis du ikke er stærkere end dine konkurrenter, så lad være med at konkurrere.

Mange virksomheder kender ikke deres konkurrencefordel. Disse virksomheder ender ofte med at konkurrere på laveste pris. God fornøjelse med det.

Du kender din konkurrencefordel, når du kan fortælle mig 3 gode grunde til, at jeg som kunde skal vælge dig som samarbejdspartner fremfor en af dine konkurrenter. Der er enkel måde at finde din virksomheds konkurrencefordel på.

I kan via en samtale om følgende spørgsmål finde den:
 • Hvem er jeres ønske-kunder?
 • Hvad lægger disse kunder vægt på, når de køber ind?
 • Hvem er jeres konkurrenter, og hvad er deres styrker og svagheder ift. kundernes vurderingskriterier?
 • Hvilke 3 ting skal I være særligt gode til for at kunderne vælger jer?
Find svaret på ovenstående og du jeres konkurrencefordel er på plads.

Sørg for løbende at have føling med dine kunders tilfredshed og bliv ved med at udvikle dine løsninger, så vil du bevare din konkurrencefordel.

3. Handlingsplan med aftaler
Når I har fundet jeres konkurrencefordel, så ligger handlingsplanerne til højrebenet. Nogen gange kan det nemlig give mening at udarbejde én handlingsplan pr. konkurrencefordel. Men gør hvad der giver mening for dig og dit lederteam.

Det korte og det lange er, at handlingsplanen er dit centrale værktøj for implementering af din strategi. For mig indeholder en handlingsplan, en beskrivelse af:
 • Hvilke mål handlingsplanen skal nå
 • En række aftaler om handlinger der skal gøres, for at nå målene
 • Hvem der er ansvarlige for at gøre indsatserne
 • Deadline for hvornår indsatserne skal være gjort
Handlingsplaner kan se ud på mange forskellige måder. Lav den skabelon som giver mest mening for jer, men sørg for at den indeholder ovenstående.

4. Opfølgning
Det er opfølgningen på handlingsplanen, der lærer jer at implementere jeres strategi.

For at gøre implementeringen målbar, har jeg "opfundet" begrebet implementeringsgrad. Det målpunkt går i al sin enkelhed ud på, at måle hvor mange af de aftalte handlinger der er implementeret som aftalt. Har planen 10 handlinger og de 5 er implementeret som aftalt, er implementeringsgraden 50 pct. 

Ja, jeg ved godt at det ikke fortæller noget om, om det er de vigtigste tiltag der er gennemført, men det er et enkelt målepunkt, der fortæller, hvor gode I er til at overholde de aftaler i indgår. Så kom bare i gang.

Hvis I gennemfører en konsekvent opfølgning og systematisk afdækker og gør noget ved det som forhindrer jer i at overholde jeres aftaler, så vil I også blive bedre til at:
 • Beslutte realistiske mål
 • Prioritere, skabe overblik og reducere arbejdsrelateret stress
 • Lytte til hinanden
 • Anerkende hinanden og føle stolthed
 • Samarbejde tillidsfuldt og effektivt
 • At optræde konsekvent når regler, og aftaler ikke overholdes
 • Følge op og lære af jeres erfaringer
 • Gøre det som er vigtigt, og løse problemer inden de bliver til konflikter
What´s not to like?

Det er igennem den systematiske opfølgning, I lærer at implementere jeres strategi. En stigende implementeringsgrad vil fortælle jer, om I er på rette vej.

5. Nyt mindset
Hvis din strategiplan skal ud af reolen og implementeres, hjælper det nogen gange at tænke på en ny måde. Øv dig på at tænke disse tanker:
 • Den behøver ikke at "side I skabet" 1. gang. Strategiimplementering er en læringsproces. Brug de erfaringer I gør jer, hver gang I følger op, og I vil til sidst mestre at implementere jeres strategi.
 • Forvent ikke af dig selv at du skal kunne forudse, hvad der sker i fremtiden. Men overhold de aftaler som I indgår, når I udarbejder jeres handlingsplan.
 • Tro ikke at der er en logisk forklaring på alt. Afdæk de irrationelle årsager, når der er nogen som ikke overholder deres aftaler.
 • Tro ikke at det er let at implementere en strategiplan. Men find dit mod til at gøre det som er fornuftigt, når der opstår ubehagelige situationer.
 • Tro ikke at det er umuligt at implementere planer. Det er din viljestyrke, som i sidste ende vil sikre, at din plan bliver implementeret.

Hvordan passer disse holdninger, med den måde du tænker på i dag?

Planer kan implementeres
Vil du bryde mønsteret, er første skridt at skabe den personlige drivkraft, der motiverer dig til at implementere din plan. Næste skridt er at udvikle din lederstil, så du gør de ting, der sikrer, at din plan bliver implementeret, uanset hvad det får dig til at føle.

Bliv ved med at være sulten efter at udvikle dig selv, ellers går du selv og din forretning i stå.

Deltag i debatten

Retningslinjer for debat

Mest læste nyheder