Viden med værdi - dit faglige forspring

Er du bange for huller i CV'et? Så smider du guld på gaden
Foto: Colourbox
Ledelse & organisation Af
Inden du dømmer et CV-hul som fiasko, så læs lige med her og se om det nu er så hul i hovedet, som du tror. "Hullet" er ofte den pynt en virksomhed i virkeligheden har brug for.

At hjælpe ledere med at håndtere frygt, er en af de største opgaver i mit virke. Og det er ofte nemt nok, når det handler om overbevisninger og forestillinger, som er blevet til falske sandheder. Men når frygten bunder i konfrontationen med forældede virksomhedskulturers syn på et CV, så kræver det mere end evnen til at pille os selv i navlen og være vores egen lykkes smed. Det kræver, at vi i fællesskab udfordrer den kollektive forestillinger om hvad "det gode CV" er – og ikke er.

En af de største frygt jeg møder hos mine kunder er angsten for "hullet" i CV'et. De vil hellere blive i et job, der langsomt suger livet ud af dem, ødelægger deres familieliv eller helbred end at risikere at få et hul i CV'et. Hellere gå på arbejde med ondt i maven og arbejde for en virksomhed, de ikke bryder sig om, end de vil have et hul i CV'et.

Jeg møder det på alle medarbejderniveauer så snart vi rør ved emnet job/karriereskifte. Enten hos dem, der skal i gang efter sygemelding/fyring eller som vil videre fra et job, som de ikke trives i. Eller fordi de kommer for ledelsessparring, men hurtigt finder ud af, at nogle af deres udfordringer i virkeligheden bunder i ønsket om gerne at ville noget andet.

Men på vejen tilbage til trivsel, glæde og overskud skal vi altid lige over den tårnhøje mur, der handler om "hullet i cv'et." Og som mange er så bange for, at de hellere kryber tilbage i musehullet end at gå efter guldet.

Der er to problemer her – at vi som samfund har købt ind på et verdenssyn, hvor et hul på CV'et er lig med dovenskab og slendrian og fiasko stemplet i panden. Og at vi har en kollektiv overbevisning om, at vi hellere vil lide end at risikere at havne i den bås.

Virksomheder vil hellere ansætte en person, der har ræset direkte fra auditoriet på universitetet og ind på ledelsesgangen uden at have kørt i grøften én eneste gang end en person, der har rejst sig fra grøften, taget et pusterum på vejen eller et svinkeærinde, der går ud over andet end nomineret barsel. Det er en stor fejl. Af så mange årsager, at vi helt sikkert ikke når til bunds med denne artikel, men vi må jo starte et sted.

Success før og nu
Mange har skabt karrieresucces ved evnen til at tilsidesætte meget andet i livet til fordel for arbejdet og knoklet 60-80 timer om ugen. Eller de har som minimum flittigt arbejdet sig fra stilling til stilling i en pæn lige vej, der på papiret signalerer at de er loyale, vellidte og fagligt kompetente medarbejdere. Prisen er ofte skjult. Den kommer i form af udbrændthed, forliste parforhold, dårligt helbred, et smadret følelsesliv og et indre verdenssyn, der ikke har rykket sig voldsomt siden slutningen af 20'erne. Hvis de er rigtig uheldige, går det først op for dem når de når omkring de 60 og synes det er for sent. Men i det mindste har de ingen huller på deres top-notch CV.

De har skabt stor succes for mange virksomheder – fordi de er gode til at opnå deres mål, hive pengene hurtigt hjem og handle på tingene. Men desværre er de også utrolig blinde – fordi de kan faktisk hverken fokusere på eller gennemskue meget mere end én ting ad gangen. Deres handlelogik gør, at de ikke selv kan se det. I deres eget univers, styrer de for vildt og de er dårlige til at udfordre deres eget verdenssyn. De fleste virksomhedskulturer er bygget op omkring denne måde at tænke og agere på. "Desværre" har den udtjent sin værnepligt. Det er ikke den slags medarbejdere, der kommer til at skabe succes for andre medarbejdere, teams og virksomheder fremover. Jo måske på den korte bane. Men ikke hvis du evner at tænke mere end 1 år ud i fremtiden.

Vi har bl.a. brug for medarbejdere – og særligt ledere – med et højt bevidsthedsniveau. Et højt bevidsthedsniveau gør bl.a., at man kan navigere effektivt i høj kompleksitet og samtidig skabe gode resultater på ikke én – men flere parametre. Og det har vi både brug for som mennesker, som samfund og Verden. Det er ledere, der er lige så interesseret i processen som i de resultater, der opnås. Ledere der forstår at udfordre status quo og stille spørgsmålstegn ved de sociale, teknologiske, produktivitets- og marked orienterede facetter af virksomheden og hvordan de spiller sammen. De har lært at inddrage og evaluere alternative perspektiver, der kan tilgodese mange aspekter på én gang. De ved, at deres verdenssyn altid er begrænset og de gør derfor en dyd ud af at opdage deres egne blind-spots i forsøget på at forstå dem selv og deres verden bedre. Det gør bl.a., at de er bedre til at navigere og implementere strategier i en kompleks og foranderlig hverdag. Og de er bedre til at skabe samarbejder og -skabelse på tværs af forskelligheder. Konflikthåndtering, relationer og diversitet er deres mellemnavn. For blot at nævne en brøkdel af de kompetencer ledere med et højere kompleksitetsniveau bidrager med. Desværre er det ikke kompetencer, der kommer med hverken anciennitet, alder eller et faglig stærkt CV. Men de kommer til gengæld ofte med huller i CV'et.

Hullets skjulte gaver
Et hul på CV'et kommer med en lang række af skjulte og meget værdifulde kompetencer, hvis du forstår at se det. Her er hvordan "et hul" også kan læses – baseret på erfaringer (del gerne dine egne erfaringer i kommentarfeltet, så vi kan få flere perspektiver med).
  • Jeg har rejst mig fra stress. Det betyder ikke, at jeg ikke kan holde til et pres i dagligdagen og at jeg sygemelder mig hver og hver anden dag. Men det betyder, at jeg virkelig har været nede og bide i græsset – jeg har rejst mig fra følelser af skam og uduelighed, og har fået et mere nuanceret syn på mig selv, verden og på andre mennesker. Jeg er blevet mere empatisk og mindre dømmende, hvilket skaber bedre arbejdsrelationer. Det betyder også, at jeg kender mig selv bedre og ikke overskrider mine grænser for hvornår min kapacitet er nået. Jeg har lært at melde mere klart ud hvad jeg har brug for – og derfor får du en mere bæredygtig medarbejder, der går længere på literen. Det betyder også rigtig ofte, at jeg har overlevet en chef, der var grænseoverskridende og ikke evnede at skabe et ordentligt arbejdsmiljø. Jeg ved derfor det er vigtigt at have en god samarbejdskultur, hvor vi passer på hinanden. Jeg kender stresssymptomerne, og kan spotte dem hos mine kolleger.
  • Jeg har taget tid til at reflektere over hvad der er virkelig vigtig for mig i mit arbejdsliv. Hvilke værdier, jeg gerne vil efterleve i mit lederskab. Hvilket formål, jeg gerne vil arbejde for og hvad jeg byder ind med. Det betyder ikke, at jeg er kræsen og forkælet. Men det betyder, at jeg har et ønske om at trives i mit arbejde så jeg kan byde ind med mere og skabe bedre resultater. Jeg ved hvad jeg vil og hvad jeg står for – så I får hvad I ser. Det betyder også, at penge er ikke det vigtigste for mig, men det er ligeså vigtigt - hvis ikke mere - at jeg er en del af en virksomhed, der bidrager til at gøre en positiv forskel. En virksomhed, hvor mening og værdier efterleves. Og du kan være sikker på, at hvis jeg har søgt et job hos jer, så er det fordi jeg virkelig vil arbejde præcis for jer – og ikke bare tager et job for at tjene penge. Det kræver mod at finde det rigtige og ikke gå på kompromis med ønsket om det gode arbejdsliv og lade frygten styre én ind i et dårligt match. Jeg har fået en større ydmyghed af at håndtere min frygt og tror på, at det bedste kan lykkes. Glæden ved mit arbejde, vil smitte af på alle omkring mig.
  • Jeg har afprøvet nye græsgange. Måske som selvstændig/iværksætter, måske har jeg taget nye kurser, passet min familie eller brugt tid på at være i livet. Nej, jeg er ikke doven, en fiasko eller blevet irrelevant for branchen fordi jeg har vendt snuden mod noget andet i en periode. Men jeg er en person, der godt tør at træde på bremsen og lige overveje om det nu er den rigtige kurs, der er sat. Jeg tør at forfølge visioner – både i privat og arbejdslivet – og at tage en risiko for at opnå dem. Jeg har fået nye perspektiver og kan komme med nye bud på løsninger. Jeg forstår at se i helheder – og kan inddrage flere perspektiver i en beslutning og se ting i et længere perspektiv end bare 3 måneder frem. Jeg ved, at vi kan lykkes og nå i mål selvom, vi ikke går den slagne vej. Jeg har fået en større ro i mig selv, og det skinner igennem i mit lederskab og min respekt for andre mennesker, hvilket gør at jeg skaber bedre samarbejder og bedre resultater.
Næste gang, udfordre dig selv
Ja, du kan sikkert finde din odd-one out, hvor "CV-hullet" ikke har bidraget særligt til kompetencevidden. Men i langt de fleste tilfælde sidder du med skjult guld når du får et CV, hvor der f.eks. står "Eftertænksomhedsorlov".

Jeg ville være mere bekymret for at ansætte personer som har gået den snorlige vej op ad karrierestigen. Og dem som bruger deres fritid på at ræse igennem landskabet for at vinde endnu et mål. Det er sjældent dem, der ændrer på status quo, kommer med nye løsninger på gamle problemer, som evner at tænke i både/og muligheder i stedet for enten/eller og skabe sunde virksomhedskulturer. De har deres øjne så fasttømret på målet, at de ikke engang evner at udfordre om det nu er det rigtige mål.

Er det dig, så har du nu chancen for at udfordre dit eget mind-set. Hvis du også kan mærke, at verden forandrer sig, vær modig. Gå efter folk med huller i CV'et – vær nysgerrig på hvordan deres hul kan byde ind med noget nyt og bedre til jeres virksomhed. Udfordre dit eget menneske- og verdenssyn. De fleste kan hurtigt lære de faglige kompetencer i dag. Men menneskelige kompetencer, nytænkning og en stærk indre kompleksitetskapacitet, den kommer oftest hånd i hånd med et hul på CV'et.

Deltag i debatten

Retningslinjer for debat

Mest læste nyheder