Viden med værdi - dit faglige forspring

Mød din nye chef: Potentialet
Foto: Colourbox
Ledelse & organisation Af
Det er i forandringstider som denne, at vores evner til at frisætte det menneskelige potentiale i vores organisationer for alvor kommer på prøve. Vi skal have alle mand på dæk med energi og nærvær. Det oplever jeg som ledelseskonsulent heldigvis også lyst til i rigtigt mange virksomheder, og jeg vil gerne puste vind i sejlene ved at give inspiration til nye måder at være leder og organisation.

Hvad gør pionererne?
Mød det succesrige hollandske firma Viisi, der rådgiver om optagning af realkreditlån. Virksomheden er skabt efter principper, der sikrer maksimal selvledelse på alle niveauer af organisationen. Virksomheden udvikler sig med afsæt i følgende udsagn:
 • "Menneskerne først, derefter kunderne, derefter ejerne – og glem ikke samfundet"
 • "Vi skaber en arbejdsplads, der lader hver eneste medarbejder udvikle sine egne talenter frit og autonomt"
 • "Mød din nye chef: purpose"

Mød også e-commerce-virksomheden Next Jump, som bliver præsenteret i bogen "An everyone culture" af Robert Keegan og Lisa Laskow Lahey. I Next Jump starter alle nyansatte, uanset erfaringsniveau og kommende rolle, med at tilbringe tre uger på en Personligt Lederskab Boot camp. Den første opgave er her at finde sin "baghånd" – en metafor for de personlige mindsets, vi alle har, der begrænser den enkeltes muligheder for at udfolde sit udviklingspotentiale fuldt ud. Arbejdet med at overvinde baghånden er herefter en integreret del af jobbet. Et job, man i øvrigt fik ved en peer-evaluering af tre afgørende karaktertræk, efter at fagligheden er fastslået:
 • Er man ydmyg og villig til at lære af andre for at vokse?
 • Har man ben i næsen og udholdenhed, når man oplever tilbageskridt?
 • Er man parat til også at hjælpe andre til at vokse?

Og mød endelig investorvirksomheden Rebel Group, hvor 70-80 pct. af medarbejderne er medejere af virksomheden. De centrale dogmer for Rebel Group er:
 • "Grow or go"– i stedet for "up or out"
 • "Argumentets magt i stedet for magtens argument"
 • "Vi vil gøre meningsfulde ting og skabe en bedre verden. Vi vil også udvikle os selv og ha' det sjovt. Og vi vil ende med at være en formidabel forretningsmæssig succes"
Hvad kan vi lære af pionererne?
Hvad er det så, at disse virksomheder har set, som vi måske ikke har set endnu?

De har set, at vi trives bedst, når vi møder hinanden som mennesker først og derefter som roller, fagligheder, ressourcer osv. Udviklingen af den enkelte og dermed af fællesskabet er en afgørende komponent i de nævnte virksomheder, hvor den økonomiske udvikling ses som et helt naturligt produkt af den menneskelige udvikling. Og den menneskelige udvikling finder sted inden for rammerne af det formål, alle i virksomheden er fælles om at dele. De ovennævnte virksomheder demonstrerer, at der er masser af vækst og god forretning i at sætte mennesket i centrum. Vi rummer alle dette potentiale, og vores vilje til at skabe menneskelig udvikling afgør, om vi realiserer det.

Hvad kræver det af dig som person og af organisationen? 
Frederic Laloux er med bogen "Reinventing organizations" fra 2014 en af frontløberne for denne nye måde at tænke ledelse og organisationsform på. Og han fremhæver tre kendetegn ved dette nye niveau af organisering:
 1. Evolutionært formål, hvor virksomheden udvikler sig kontinuerligt i overensstemmelse med et eksistentielt ønske om at være noget bestemt i og for verden, og hvor vi alle formår at sanse og respondere hurtigt og sikkert på ændrede vilkår.
 2. Selvledelse, hvor alle i virksomheden kan udøve lederskab inden for rammerne af rolle-mæssige og organisatoriske formål.
 3. Wholeness, d.v.s. en tankegang, der åbner for, at vi kan være os selv, som de hele men-nesker vi er, også når vi er på arbejde. I begrebet wholeness ligger et implicit løfte fra fæl-lesskabet om at ville rumme den enkelte – ikke et krav om, at den enkelte skal give sig selv med hud og hår til arbejdspladsen.

I min erfaring som mangeårig leder og som ledelseskonsulent er følgende begreber desuden vigtige ingredienser i udviklingen af det nye organisationsparadigme:
 • Autencitet, dvs. viljen til at finde ind til sig selv og sin sandhed og gennem sin væren udtrykke begge dele
 • Sårbarhed, dvs. styrken til at stå ved sig selv og sin sandhed, også når konsekvensen er, at tvivlen, frygten og fejlbarligheden blander sig med succesen, sikkerheden og de flotte resultater. Det skaber grobund for at vokse
 • Egalitet, dvs. den erkendelse udlevet i praksis, at vi lykkes bedst som organisation, hvis vi oplever et ægte fællesskab med åbenlyst ligeværd og respekt for alle og alles roller. Ligeværdighed er det kulturelle element, der gør det muligt at praktisere de øvrige dyder i fremtidens organisation

I krydsfeltet mellem disse kendetegn ligger muligheden for og motivationen til at opnå det menneskelige udviklingsløft, der gør hele forskellen. Første skridt på den rejse kan ganske enkelt være at blive oprigtigt nysgerrig på det potentiale, vi hver især rummer for derefter at finde veje til at udfolde det.

Ovenstående er selvfølgelig ikke en grydeklar opskrift på en ny ledelses- eller organisationsform, men det er forhåbentligt lidt vind i sejlene til dig som leder, så du får mod og lyst til at rykke din virksomhed endnu tættere på fremtiden. Jeg lover dig, at både du, dine medarbejdere og virksomheden vil trives som resultat.

Deltag i debatten

Retningslinjer for debat

Mest læste nyheder