Viden med værdi - dit faglige forspring

Den vigtigste opgave for bestyrelsen er at sikre en motiveret ledelse
Foto: Colourbox
Ledelse & organisation Af
Bestyrelsens arbejde skal afspejle de omstændigheder – interne og eksterne – virksomheden konkurrerer i. Når virksomhedens omstændigheder ændrer sig, skal bestyrelsens arbejde, sammensætning og tilgang naturligvis tilpasses. Det siger sig selv.

Alligevel hører jeg ofte om bestyrelser, der alene fokuserer på de to klassiske bestyrelsesopgaver: Dels kontrolopgaven, hvor der følges op og kontrolleres på ejernes vegne. Og dels udviklingsopgaven, hvor bestyrelsen sikrer at virksomheden har en strategi, der fremadrettet skaber den højest mulige værdi for ejerne.

Men der mangler noget. Og det er måske den vigtigste opgave af dem alle for bestyrelsen fremadrettet. Det handler om bestyrelsens evne til at motivere ledelsen. For hvad er formålet med at kontrollere og tale strategi med en ledelse, der ikke er motiveret?

Derfor arbejder en række fremsynede bestyrelser med en egentlig målsætning som handler om at have en motiveret ledelse. Og det ligger naturligvis langt ud over løn- og bonusforhold – bare hvis der stadig sidder nogle tilbage, der stadig tror at det er det motivation handler om.

Det betyder at bestyrelsen i sit arbejde med at løse såvel kontrol- som udviklingsopgaven konstant skal sikre at ledelsen holdes motiveret, og synes at det input, der kommer fra bestyrelsen – før, under og efter bestyrelsesmøderne – er værdifuldt, relevant, inspirerende og dermed i sidste ende motiverende. Ligesom en medarbejder kun meget sjældent bliver motiveret af en leder, der alene har fokus på kontrol og strategi, så er det da også kun rimeligt at bestyrelsen tager motivationsopgaven alvorligt i forhold til deres "ansatte" i direktionen.

Lyder det indviklet og luftigt? Det er det ikke. Konkret kan bestyrelsen eksempelvis:
  • Drøfte hvad der driver motivation, og hvad der inspirerer ledelsen i virksomheden. Aftale hvordan der arbejdes, hvilken agenda der er, hvordan bestyrelsen bemandes alene for at tilgodese motivationen hos ledelsen. Vurdere om bestyrelsens sammensætning er optimal i forhold til kontrol-, udvikling- og motivationsopgaverne.
  • Måle sig selv og hinanden på om det lykkes at holde ledelsen motiveret – f.eks. i form af et konkret mål om at ledelsen skal være mere motiveret, når den forlader bestyrelsesmødet end da den kom.
  • Gøre motivationsopgaven til en integreret del af den regulære bestyrelsesevaluering, som mange bestyrelser heldigvis gennemfører til at vurdere værdiskabelsen for virksomheden.
  • Gøre op med den u-formede forberedelseskurve, hvor alt arbejdet med ledelse sker lige op til og under møderne. Hvorefter der så er stille igen. Denne transaktionelle tilgang motiverer ikke. Den viser ikke ægte interesse.

Nogle vil måske sige at bestyrelsens opgave ikke er at gøre ledelsen "glad", og sige ja til alt hvad ledelsen kommer med bare for at "motivere dem". Det er naturligvis en stor misforståelse at tro at en ledelse kun motiveres af at få et ja til alle forslag. De fleste dygtige ledelser motiveres af en god, relevant, specifik og udviklende dialog. Det gælder både de svære og de lette spørgsmål bestyrelsen måtte komme med.

Tænk hvis ledelsen ligefrem glæder sig til bestyrelsesmøderne, fordi de motiverer og giver energi. Det ville helt givet skabe langt mere effektivt og værdifuldt bestyrelsesarbejde, og være godt for virksomheden, ledelsen og bestyrelsen selv. 

Deltag i debatten

Retningslinjer for debat

Mest læste nyheder