Viden med værdi - dit faglige forspring

Derfor bør ledere interessere sig for begrebet balance – men der må ikke gå ny-religiøsitet i den
Foto: Colourbox
Ledelse & organisation Af
De store, "blå" dagblade, de nålestribede, ja selv topledere og tænketanke med slips har efterhånden vendt en skævert af ledelsesretorik ryggen og viser sig nu fra en side, hvor al den der snak om mennesker også er blevet deres interesseområde. Det var egentlig også på tide.
Da jeg for små ni år siden begyndte at blogge om ledelse i Børsen, blev der ofte stillet spørgsmål til, hvordan en blød hat som mig kunne få så meget spalteplads i en seriøs avis. Svaret på de spørgsmål skulle først og fremmest findes i en modig og fremsynet debatredaktør – Christopher Arzouni – der gerne ville være med til at larme på direktionsgangene. Nu er de fleste af de ændringer, jeg opfordrede til dengang, kommet på alles læber. Det er jeg selvfølgelig tilfreds med.

For i en tid hvor mange medarbejdere – og ledere – er kørt over af præstationsræs-tromlen, og hvor manglende hensyntagen til menneskets begrænsninger har ødelagt rigtig meget i arbejdslivet, bliver vi nødt til at ændre ledelses stilen.

Med ord som styring, effektivitet, optimering, acceleration, evaluering og forandring på den ene side, må vi søge det, der på den anden side kan erstatte de stress- og angstfremkaldende ledelsesprioriteringer, som i disse år peaker i Danmark.

Men de blødere tilgange handler ikke om at parre sig selv med nyåndelige forestillinger og bevidsthedspåvirkende, spirituelle teknikker til at fremme personlig selvledelse og indre styrkeoplevelse. I min optik er det nemlig slet ikke den rigtige vej at gå.

I stedet handler ledelsesopgaven om at finde balance mellem to ledelses-yderpunkter, som vi indtil nu har drevet vores organisationer og mennesker efter: 

 

Opgaven er her at finde hen til HABITUS-feltet, opkaldt efter Pierre Bourdieu, i midten af illustrationen, hvor ledelse bør befinde sig i fremtiden.

Problemet med STRUKTUR-tilgangen er nemlig, at den har vist sig at hæmme menneskers psykiske bevægelsesfrihed og føre til handlingslammelse. INDIVID-vinklen har derimod efterladt mennesker så frie og selvstyrende, at de uden reel ledelse i ryggen har stået alene med en række meget store ansvar, de aldrig skulle være blevet pålagt.

Bag dobbeltklikkene HABITUS og BALANCE
Finder vi i nogen udstrækning tilbage til tidligere tiders opfattelse af det gode (arbejds)liv, og her er moral, fordybelse og forpligtelse eksempler, der vil indgå som noget af det vigtigste. Også de tre nedenstående punkter beskriver tilgange, som mine kolleger og jeg vurderer, vil vinde frem i årene, der kommer.
  1. Habitus-ledere skaber rammer og konkrete hjælpeværktøjer for den enkelte, så vedkommende frit og effektivt kan balancere mellem skal og vil.
  2. De gør op med ideen om overordnet top-down styring og individuel kontrol. I stedet flytter de fokus til samarbejdsevne og strukturer for tillid og retfærdighed.
  3. De er den gode rollemodel til at skabe og udøve en fælles etisk kultur, der tager sit afsæt i konkrete og eviggyldige dyder, som kan gøre op med nuværende instrumentelle, falske og kedelige værdigrundlag.
Andre eksempler på balancering mellem generelle modsætninger, som ledere i fremtiden bør afveje og skabe koblinger mellem:

 

Ledere behøver ikke gå længere end til medarbejderne for at få svarene
Spørger man medarbejderne, som jeg oftest gør, så ønsker de sig ledere, der optræder væredygtigt (psykologisk bæredygtighed), og som kan konfrontere svære og hårde realiteter på en ærlig og ligeværdig måde. De ønsker sig også sobre tilgange til, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke kan, så vi ikke fortsat skal se på et arbejdsmarked i menneskelig nedsmeltning. Og ja, så ønsker de sig ledere, der kan finde nye balancer og i særdeleshed finde alternativer til nutidens tilstand af kynisme, ironisk distance og overfladiskhed.

Og så er jeg da for øvrigt slet ikke en blød hat, men en benhård strateg med rigtigt meget til overs for mennesker omkring mig. 

Deltag i debatten

Retningslinjer for debat

Mest læste nyheder