Viden med værdi - dit faglige forspring
Christian Jensby

Christian Jensby

Partner
Deloitte
Christian har mere end 10 års erfaring inden for ledelse og drift af økonomifunktioner, og han har indgående kendskab til den private sektor i kraft af hans mangeårige virke som konsulent og CFO. Han har arbejdet med ledelse og (re-)strukturering af økonomifunktioner, projektstyring og projektledelse. Derudover har Christian erfaring med effektivisering af processer og forretningsgange og etablering af tværorganisatoriske samarbejder.

Som konsulent har Christian assisteret store og mellemstore virksomheder med daglig drift af økonomifunktionen, ydet ledelsesrådgivning og skabt organisatoriske transformationer. Han har erfaring med hele ydelsespaletten og kan levere sikker drift og være en aktiv sparringspartner i forhold til virksomhedens strategiske beslutningsprocesser.

Ydelsesspecifikke kompetencer
  • Solid praktisk erfaring med drift og ledelse af økonomifunktioner
  • Finansiel og business controlling i produktions- og projektvirksomheder
  • Udvikling af ledelsesrapporteringsmodeller
  • Udvikling af budgetmodeller samt styring af budget-processer
  • Projektledelse i forbindelse med købs- og salgsprocesser (klargøring af datamateriale til brug for den finansielle due diligence)
  • Optimering af forretningsgange
  • Udarbejdelse af koncernregnskab
  • M&A-projektledelse
  • Finansiel due diligence
  • Transfer pricing/Skat