Viden med værdi - dit faglige forspring
Rex Degnegaard

Rex Degnegaard

Ph.d., CEO og medstifter
Initiatives A/S
Rex er CEO i Initiatives A/S – en forskningsbaseret rådgivningsvirksomhed med speciale i strategisk co-creation. Til hans ansvarsområder hører at designe, organisere og drive store strategiske co-creation-projekter, at etablere og gennemføre målinger, KPI'er og performance management i tværsektorielle initiativer og at analysere og udvikle rammer og organisatoriske muligheder for indsatser med flere interessenter.

Rex har en ph.d. i strategisk forandringsledelse fra CBS og omfattende erfaring med forretningsstrategi, organisationsdesign og forandringsledelse fra clean tech- og pharmaindustrien. Han bidrager til flere tænketanke og råd og er aktiv som forsker. Han er blandt andet reviewer for Stanford University Press og redaktør på Journal of Design, Business & Society. Rex underviser i strategisk co-creation på MBA-niveau ved hhv. CBS Executive og Rotterdam School of Management.