Viden med værdi - dit faglige forspring
Morten Fogsgaard

Morten Fogsgaard

Partner, chefkonsulent
UKON
Morten Fogsgaard er cand. psych. og ErhvervsPhD-stipendiat i ledelse- og organisationspsykologi ved Aalborg Universitet og chefkonsulent og partner i konsulenthuset UKON. Han arbejder aktuelt med konsultation og forskning inden for ledelsesudvikling, ledelse af tværgående samarbejdsprocesser, udvikling af ledelsesteams samt magt og indflydelse i organisationer. Endvidere underviser Morten på masteruddannelsen i Ledelses- og Organisationspsykologi (LOOP) ved Aalborg Universitet samt Master of public Governance ved Copenhagen Business School. Morten Fogsgaard har udgivet en lang række artikler og senest været med til at lave bogen Magt i organisationer, udgivet ved forlaget KLIM. Morten samarbejder aktuelt med Chris Ernst fra Bill and Melinda Gates Foundation omkring forskning i ledelse af tværgående samarbejde. Til foråret udgiver de bogen "Grænsekrydsende ledelse – nedbryd siloer, og byg bro til tværgående samarbejde og innovation".