Økosystemet – det nye ledelsesfokus

389276_16_9_large_549.jpg
Generelt
Eksklusivt for kunder
11. okt 2019 KL. 8:49

null

En frustreret direktør i finansverdenen sagde i fredags til mig, at "der godt nok er mange forandringer, hele tiden. Det er helt vildt." Der blev hentydet til konstant nye lovkrav, teknologiske ændringer og muligheder, forventninger fra kunderne om ekstrem personificering og smidighed, og forventninger fra medarbejderne om fleksibilitet, oprigtighed, nærvær og meningsfuldhed. "Vi må næsten starte forfra. Det kunne være sjovt at starte fra bunden og gøre det anderledes."

Og det er faktisk det, flere virksomheder er i gang med, eller prøver af: At radikalt lave om i deres forståelse af hvordan deres organisation – eller fællesskab, som nogen af dem siger – skal tænkes, bygges og holdes ved lige.

I takt med at VUCA og "the change of change" vinder mere forståelse og accept som en grundpræmis i forretningsverdenen, begynder flere ledergrupper i Danmark at redesigne deres organisation.

Teamet i centrum
De fleste af de progressive, nytænkende virksomheder sætter teamet i centrum, set fra et ledelsesmæssigt perspektiv. Ikke individet eller kunden, men teamet. Det handler om at skabe en platform for teamet, så samarbejdet kan foregå bedst muligt. Platformen er en ny vinkel på hvordan man kan beskrive organisationen. Det er en videreudvikling af organisationsdesignet fra hierarki, projektorganisering, matrixorganisation, og omvendt pyramide til fokus på at skabe et fællesskab, et samfund, en flade hvorpå samarbejde og udvikling kan opstå og fungere mere eller mindre autonomt.

Som leder skal man tage sig af teamet, så teamet kan tage sig af forretningen. Naturligvis er der nuancer til den udtalelse, og det er netop også en del af opgaven: At forstå, kodificere og påvirke hele det spektrum af ledelsesparametre, som den moderne leder og den moderne organisation har behov for. At forstå nuancerne og vide hvad det kommer an på, for at støtte forretningen, kulturen, de taktiske eksekveringer, innovationen, den personlige trivsel og udvikling, og kunderne bedst, lige i denne givne situation på dette givne tidspunkt.

Det betyder, at ledelsesopgaven også kræver, at man sammen med teamsne afkoder og beskriver de organisatoriske mekanismer, der skal til for at støtte teamet. Det er for eksempel rytmer og kadence på tværs af teams, hvordan man delegerer beslutningskraft, hvordan man forstår og udnytter det interne og eksterne netværk, hvordan man beder om råd, hvordan man sikrer strategisk og taktisk alignment, samtidigt med at man taler om passende autonomi.

Teamet er det centrale element, opbygget med stor forståelse for medarbejdernes wellbeing og individualitet, psykologisk tryghed, forretningsmæssig snusfornuft og organisatorisk bæredygtighed. Det betyder også, at både medarbejderne, teamsne og lederne skal have enorm interesse i at forstå og tale om teamets modenhed. Teamet må ikke overlades til sig selv, nogensinde. Det handler om situationsbestemt ledelse på team-niveau. Det handler om at skabe gode samtaler, medmenneskelighed og oprigtighed.

Nyt fokus: Leading ecosystems
Jo mere man arbejder med udfordringen, jo mere indser man, at ledelsesopgaven skifter.

Fra tidligere at fokusere på "leading products" og "leading people" handler det nu også om "leading ecosystems". Du skal i mindre grad lede din forretning og dine medarbejdere, og i højere grad lede det økosystem, som I opbygger i fællesskab. Så skal teamsne nok tage sig af forretningen … hvis du altså er opmærksom på hvor modent teamet er.

Et økosystem er et samfund af levende organismer og ikke-levende elementer, i et komplekst, dynamisk og interagerende samspil. I en organisation vil de levende organismer naturligvis være medarbejderne, teamsne, leverandører, og kunder. Og de ikke-levende elementer er jeres mekanismer, mødestrukturer, rytmer, aftaler, best practices, softwaretools, beslutningsprocesser og -normer, vaner, feedbackloops, firmafester, lønningsprincipper, ros og anerkendelse, og alt andet, der er med til at definere den platform, som teams og medarbejdere lever på. Det er denne platform, du skal arbejde med, som leder af økosystemet.

Tag et firma som Pingala A/S, et IT konsulenthus med afdelinger i København, Århus og Dubai. Pingala blev stiftet i 2008 af Anders Nielsen og Henrik Berg Andersen med ideen om at skabe en konsulentforretning, der ikke havde alt det der - i deres øjne – var overflødigt. De ville undgå administration, unødige ledelseslag og rapporteringsprocesser, der ikke bidrog til det arbejde, de gerne vil levere for kunderne. De ville skabe en virksomhed, der var anderledes og hvor de selv ville være og elske at møde op. Deres vision er at skabe "en oase for markedets dygtigste Dynamics 365, CRM og BI konsulenter, til gavn for vores kunder i livslangt samarbejde". Grundelementerne er højtkvalificerede medarbejdere og en urokkelig insisteren på at fokusere på kultur. Faktisk så intenst, at CEO Kent Højlund fremhæver kulturen som deres reelle produkt. Og de har samtidigt formået at få 6 og snart 7 Børsen Gazeller i træk.

Sådanne firmaers ledelsesmæssige fokus ligger ét sted: På kulturen som økosystem for teams, samarbejde og individets trivsel og udvikling. Og det betyder at de ledelsesmæssige kompetencer kræver en udvidelse:

Evnen til at skabe et flow af information, til at lytte, udvise transparens, sikre dialog og feedback loops. Evnen til at skabe frugtbare og bæredygtige interaktioner mellem teams, kunder og leverandører. Evnen til at skabe rum for problemløsning på tværs af grænser og snitflader. Og evnen til at afkode, designe og dosere mekanismerne, der udgør økosystemet.

Det starter med den oprigtige samtale
Den oprigtige, meningsfyldte samtale er grundstenen til at komme i gang, sammen med en vilje til at stoppe, reflektere og gentegne sin egen forståelse af hvordan man gerne til have virksomheden til at se ud og agere.

Det er en samtale både med dig selv og med dine medarbejdere om hvordan jeres arbejdsliv skal udspille sig. Det er den samtale som direktøren i indledningen har startet.

Hvordan skal dit økosystem se ud?